දේශපාලන පුවත්

20 වන සංශෝධනයෙන් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවන කාලය වසරකට අඩුවෙයි

20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පණත් කෙටුම්පත ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

ජනාධිපතිවරයාට එරෙහිව කිසිම අධිකරණයක හෝ විනිශ්චය අධිකාරියක කිසිදු කඩු කටයුත්තක් පැවරීම එමගින් අත්හිටුවා තිබීම විශේෂත්වයක්.

කොමිෂන් සභා සඳහා පත්කිරීම් සිදුකිරීමට ජනාධිපතිවරයාට බලතල පැවරෙන අතර ඔහු විසින් පාර්ලිමේන්තු සභාවේ අනුමැතිය මත එම පත්කිරීම් සිදුකල යුතුය.

ජනාධිපතිවරයා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ සාමාජිකයෙකු වන අතර අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ප්‍රධානියා ලෙසද කටයුතු කල යුතු වේ.

ජනාධිපතිවරයා විසින් යම් විෂයක් හෝ කාර්යයක් තමාටම පවරා ගැනීම කළ හැකි වන අතර අමාත්‍යවරයෙකුට පවරනු නොලැබූ යම් කිසි විශයක් හෝ කාර්යයක් භාරව සිටිය යුතුය.

මහ මැතිවරණයකින් පසු වසර හතරහාමාරක් යන තුරු පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවාහැරීමට නොහැකි බවට දැනට ඇති ප්‍රතිපාදනය මහ මැතිවරණය අවසන්ව වසරක් ගතවන තුරු ලෙස සංශෝධනය කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button