දේශීය පුවත්

20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට කැබිනට් අනුමැතිය

20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතට අද (02) රැස්වූ කැබිනට් මණ්ඩලයේදී අනුමැතිය ලැබී ඇත.

මෙම පනත් කෙටුම්පත ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කිරිමටද අවසරය ලැබී තිබේ.

19 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්‌ථා සංශෝධනයේ ඇති තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත සහ ජනාධිපති ධුර කාලය දෙවරකට වඩා දැරිමට නොහැකි බවට වන වගන්ති හැර සෙසු සියලු කරුණු නව පනත් කෙටුම්පතෙන් සංශෝධනයට ලක් කෙරෙන බවය වාර්තා වන්නේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button