දේශීය පුවත්

සයිනොෆාම් ලක්ෂ 20ක් -ෆයිසර් ලක්ෂ 50ක් ළගදීම එනවා

සයිනොෆාම් එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ 20ක් සහ ෆයිසර් එන්නත්තේ මාත්‍රා ලක්ෂ 50ක් ළගදීම මෙරටට ලැබෙනු ඇතැයි ඖෂධ නිෂ්පාදන,

සැපැයුම් හා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍ය, මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා පැවැසීය. සයිනොෆාම් එනත් මාත්‍රා ලක්ෂ දහයක් ලබන 6 වැනිදාත්, එම එන්නතේ මාත්‍රා තවත් ලක්ෂ දහයක් ලබන 9 වැනිදාත් මෙරටට ලැබෙන බව ඔහු ප්‍රකාශ කළේය. මේ අතර, ෆයිසර් එන්නතේ මාත්‍රා ලක්ෂ තුනක් ලබන ජුලි මාසයේදී මෙරටට ලැබීමට නියමිතව ඇතැයි කී රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා, මෙම සියලුම එන්නත් ලැබෙන පරිදි ජනතාවට ලබාදීමට කටයුතු කරන බව ද කීය. ෆයිසර් එන්නත ඇමෙරිකාවේ නිෂ්පාදනය කරන්නකි. මෙය ලබාදෙන්නේ එක් මාත්‍රාවක් පමණකැයි සෞඛ්‍ය අංශ පවසයි.
(සුජිත් හේවාජුලිගේ)

Back to top button