දේශීය පුවත්

15වන කොවිඩ් මරණය වාර්තා වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ දී සිදුවූ 15වන කොවිඩ් -19 මරණය මීට සුළු මොහොතකට පෙර වාර්තා වූ බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසති.

AV Rase

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button