දේශීය පුවත්

ඉවත ලන ප්ලාස්ටික් බෝතලයක් නැවත දුන්නොත් රුපියල් 10ක්

මි.ලී. 750 ප්ලාස්ටික් බෝතල් පරිසරයට එක් වීම වැළැක්වීමට විකල්ප වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීම කෙරෙහි පරිසර අමාත්‍යංශයේ අවධානය යොමු වී තිබේ.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා සඳහන් කරන්නේ, විකල්ප ඇසුරුම් සඳහා වැයවන පිරිවැය සහ කල් පැවැත්ම පිළිබඳ ගැටලු ඇති බැවින්, ප්ලාස්ටික් බෝතල් තහනම් කිරීම ප්‍රායෝගික නොවන බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පෙන්වා දුන් බවය.

ඒ හේතුවෙන් මි.ලී. 750 ප්ලාස්ටික් බෝතල් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම සඳහා එම බෝතල් මිල දී ගන්නා විට කිසියම් මුදලක් තැන්පතුවක් වශයෙන් තබා ගැනීමට යෝජනාවක් ඉදිරිපත්ව ඇති බව අමාත්‍යවරයා පවසයි.

හිස් බෝතලය නැවත බාර දී අදාළ තැන්පතු මුදල යළි ලබා ගත හැකි වන අතර හිස් බෝතලය ඉවතට විසි කළ ද වෙනත් අයෙකුට එවැනි බෝතල් එක්රැස් කර බාර දීම මගින් අමතර ආදායමක් උපයා ගැනීමට ද හැකියාව ඇත. ඒ අනුව, දැනට යෝජනා වී ඇති පරිදි එම තැන්පතු මුදල රුපියල් 10කි.

මෙම යෝජනාවට අදාළ සමාගම් ද එකඟත්වය පළ කර ඇති අතර මි.ලී. 750 බෝතල් සම්බන්ධව මෙතෙක් අවසන් තීරණයක් ගෙන නැතත් එම බෝතල් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීමේ ස්ථිර වැඩ පිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

තව ද මෙරට පළාත් පාලන ආයතන සතුව එවැනි බෝතල් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකි කර්මාන්තශාලාවක් නොමැති හෙයින් මෙම ප්ලාස්ටික් බෝතල් නිෂ්පාදන සමාගම් එක්ව ඒකාබද්ධ ප්‍රතිචක්‍රීකරණ කර්මාන්ත ශාලාවක් පිහිටුවීම කෙරෙහි ද මේ වනවිට පරිසර අමාත්‍යංශයේ අවධානය යොමු ඇතැයි අමාත්‍යවරයා සඳහන් සිය නිවේදනයේ කර තිබේ.
මේ අතර, මෙරට පොලිතින් හා ප්ලාස්ටික් භාවිතය අවම කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන වැඩපිළිවෙල යටතේ තවත් පොලිතීන් හා ප්ලාස්ටික් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ලැයිස්තුවක් සකස් කර තිබෙන අතර එම නිෂ්පාදන ද ඉදිරි කාලය තුළ තහනම් කිරීමට යෝජිත බව පරිසර අමාත්‍යංශය පවසයි.මේ වන විටත් පොලිතින් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන කිහිපයක් තහනම් කර තිබේ.

Back to top button