දේශීය පුවත්

පාර්ලිමේන්තුව වසා තිබීමෙන් කෝටි 100 මුදලක් ඉතුරු වෙලා..!

කොවි ඩ් අවදානම නිසා පාර්ලිමේන්තුවේ විවිධ කටයුතු සිමා වීමත් සමග රුපියල් කෝටි සියයකට ආසන්න මුදලක් මේ වන විට ඉතිරිවී ඇති බව පාර්ලිමේන්තු ආරංච් මාර්ග සදහන් කරයි.

මෙලෙස මුදල්පා ඉතිරි වුයේ පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම පාර්ලිමේන්තු විවිධ කාරක සභා රැස්වීම් සිමා වීම හා නොපැවැත්වීම හේතු කොට ගෙන ආහාර සැපයීම පාර්ලිමේන්තු රැස්වන දිනට පමණක් සීමා කිරීම සහ කාර්ය මණ්ඩලය සීමිතව කැදවීම යන ආදී හේතු නිසා බව නිලධාරීහු පවසයි.

මෙලෙස පාර්ලිමේන්තු කටයුතු සිමා කිරීම නිසා විදුලිය,ජලය,ප්‍රවාහනය ආදී පහසුකම් සදහා වැය වන මුදල් විශාල වශයෙන් අඩුවී ඇති බව පෙන්නවා දෙන එම නිලධාරීන් මෙම කාල සීමාව තුල වායු සමීකරණ යන්ත්‍ර ක්‍රියාත්මක නොකිරීමද විශාල මුල්‍ය ඉතිරියක් සදහා හේතු වූ බව පවසයි.

එසේම කෝප් හා කෝපා යන කාරක සභා බෝහෝමයක් සුම් තාක්ෂනය ඔස්සේ පසුගිය කාලයපුරා රැස්වීම නිසා ඒ සදහා යන වියදම් අඩු වී ඇත.

පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම සදහා තේ පැන් වතුර බෝතල් සැපයීම සදහා වාර්ෂිකව විශාල මුදලක් වැය කෙරෙන බවද සදහන්.

පවතින කොවි ඩ් අවදානම හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම පසුගිය කාලය පුරා නොපැවතුන අවශ්‍ය රජයේ පනත් සහ රෙගුලාසි සම්මත කිරීම සදහා පමණක් රැස්වීම සිතාව පවත්වනු ලැබිය.

එසේම පාර්ලිමේන්තු සේවකයන් සංකීර්ණයට කැද වන්නේ සේවා අවශ්‍යතා අනුව ඉතා සීමිතව බව වේත්‍රධාරී නරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

Back to top button