දේශීය පුවත්

සිම්පත් මිළදී ගැනීමේදී උපරිම සීමාවක් පැනවීමට ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය තීරණය කරයි

The Ministry of Defense has decided to impose a maximum limit on the purchase of SIMs

එක් පුද්ගලයකුට ජංගම දුරකථන සඳහා සිම්පත් මිළදීගැනීමට උපරිම සීමාවක් පැනවීමට ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබෙන අතර ඒ අනුව එක් පුද්ගලයෙකුට සිම්පත් පහකට වඩා මිලදී ගත නොහැකි ලෙස ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත බවයි වාර්තා වේ.

එහිදී විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසම (TRC) යටතේ ඇති සියලුම දුරකථන සේවා සමාගම් සම්බන්ධ කරගනිමින් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ අධීක්ෂණය යටතට පත්කිරීමට ආරක්ෂක ලේකම් මේජර් ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න නියෝග කර තිබේ.

වෙනත් පුද්ගලයන්ගේ නමින් ජංගම දුරකථන සිම්පත් මිලදීගෙන සිදුකරන සංවිධානාත්මක අපරාධ හා ජාවාරම් මැඬපැවැත්වීමේ ආරක්ෂක පියවරක් ලෙස මෙම තීරණය ගෙන තිබෙන අතර මෑතකදී කළ පොලිසිය විසින් සිදුකළ මෙහෙයුම් වලදී ජංගම දුරකථන සිම්පත් විකිණීම, ලබාගැනීම සඳහා විවිධ පුද්ගලයන්ගේ ජාතික හැඳුනුම්පත්වල ඡායා පිටපත් දහසකට වඩා තබාගත් පුද්ගලයින්ද අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button