දේශීය පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථමවරට නවීන තාක්ෂණය ඔස්සේ බිජ රෝපණය ඇරඹේ

ජාතික තරුණ සේවා සභාවට අයත් අගුනුකොලපැලැස්ස එරමිණියාය පුහුණු මධ්‍යස්ථාන භුමියේ කෘෂි කාර්මික බීජ රෝපණ වැඩසටහනක් අද (15) පෙරවරුවේ පැවැත්වුණු අතර මෙහිදී ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථමවරට නවීන තාක්ෂනය ඔස්සේ GPS හා ඩ්‍රෝන යානා තාක්ෂනය භාවිතා කරනු ලැබිය.

ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ සංකල්පයක් මත මෙහිදී සත්ව ආහාරයට අවශ්‍ය කෘෂි කාර්මික බිජ මෙලෙස වගා කිරීම සිදුවිය.

තරුණ සේවා සභාවේ ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ආරම්භ කෙරෙනු මෙම ව්‍යාපෘතිය ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකාව පුරා විසිරි සිටින තරුණ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු හා කෘෂි කාර්මික කටයුතුවල නිරතවන තරුණ තරුණියන් වෙත මෙම තාක්ෂන දැනුම ලබා දී ලංකාව පුරාම වගා කටයුතු ව්‍යාප්ත කිරීම මෙහි අරමුණ වී තිබේ.

කොවිඩ්- 19 වෛරස හමුවේ මුහුණපෑමට සිදුවී ඇති අර්බුද තත්ත්වයන් සඳහා විසදුමක් ලෙස තරුණ තරුණියන් වගා කටයුතු සඳහා නැඹුරු කිරීමේ අරමුණින් ජාතික තරුණ සේවා සභාව මගින් එරමිණියාය ගොවිපොළ ද නවීන තාක්ෂනය යොදා ගනිමින් ආදර්ශ ගොවිපළක් ලෙසින් සංවර්ධනය කිරීම ආරම්භකර තිබේ.

Back to top button