ගොසිප් පුවත්

වෛද්‍ය සභාවේ අත්තනෝමතික තීන්දුවට එරෙහිව රුසියාව දැඩි ස්ථාවරයක

ශ්‍රී ලංකාවේ සිසුන්ට වෛද්‍ය උපාධිය හැදෑරීම සඳහා මෙතෙක් පිළිගෙන තිබූ රුසියානු විශ්වවිද්‍යාල තුනක් ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව විසින් අනුමත ලේඛනයෙන් ඉවත් කිරීම හේතුවෙන් මෙරට විවිධ ක්ෂේත්‍රවලට දැඩි බලපෑමක් එල්ල වීමේ අවධානමක් පැන නැගී තිබේ.

ඒ අතර ආර්ථික ක්ෂේත්‍රය ද වේ.

AV Rase

ශ්‍රී ලංකාවට විදේශ විනිමය ලැබෙන ප්‍රධානතම මාර්ග දෙකක් වන තේ හා සංචාරක ව්‍යාපාරය ද ඒ අතර තිබේ.

පවතින තත්ත්වය මත ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකාවේ තේ මිලට ගැනීම අත්හිටුවීමට ද රුසියානු රජයේ අවධානය යොමුව තිබේ.

මෙරට තේ මිලට ගන්නා ප්‍රධාන විදේශ ගැනුම්කරුවන් අතර රුසියාව ද සිටී. රුසියාව එවැනි පියවරක් ගතහොත් එය මෙරට අපනයන ආර්ථිකයට විශාල බලපෑමකි.

ඊට අමතරව තම රටේ සංචාරකයින් මෙරටට එවීම නතර කිරීම පිළිබඳව ද රුසියානු රජයේ අවධානය යොමුව තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව සිය ලේඛනයෙන් ඉවත් කර ඇති රුසියානු විශ්ව විද්‍යාල අතර සෝවියට් දේශය පැවති සමයේ මෙරට බොහෝ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට ශිෂ්‍යත්ව ලබා දුන් ලුමුම්බා විශ්වවිද්‍යාලය ද වේ.

එය අද හඳුන්වන්නේ ජනතා මිත්‍ර විශ්වවිද්‍යාලය නමින් වන අතර ලෝක ශ්‍රේණිගත කිරීම් වලට අනුව 391 ස්ථානයේ සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button