දේශීය පුවත්

ලෝක බැංකුව විසින් ලංකාව පහළ මධ්‍යම ආදායම් ලබන රටක් ලෙස නම් කරයි

ලෝක බැංකුව විසින් සිය නවතම වර්ගීකරණයන්ට අනුව ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් ලබන රටක සිට පහළ මධ්‍යම ආදායම් ලබන රටක් දක්වා පහත හෙලා තිබෙනවා.

ඒ ලෝක බැංකුව විසින් ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් කාණ්ඩයට වර්ගීකරණය කර හරියටම වසරකට පසුව වීම විශේෂයි.

2020 -2021 වර්ෂයන් සඳහා වන රටවල් වල ආදායම් මට්ටම අනුව ලෝක බැංකුව විසින් සිදුකරන වර්ගීකරණය යටතේ මෙම පියවර ගෙන තිබෙනවා.

මේ වසරේ වෙනත් කාණ්ඩයකට මාරුවෙමින් පවතින රටවල් 10ක ආර්ථිකයන් අතර ශ්‍රී ලංකාව ද ඇතුලත් වනවා.

පෙර වසරට සාපේක්ෂව අවම කාණ්ඩයකට ගමන් කරන රටවල් තුන අතරට ශ්‍රී ලංකාව පත්ව ඇති අතර අනෙක් රටවල් 02 වන්නේ ඇල්ජීරියාව සහ සුඩානයයි.

පසුගිය වසරේදී අමෙරිකානු ඩොලර් 4060 ක් වූ දළ ජාතික ආදායම මේ වර්ෂයේදී ඇ.ඩො. 4020 ක් දක්වා පහත වැටීම හේතුවෙන් ලෝක බැංකුව විසින් සිය නවතම ශ්‍රේණිගත කිරීම් වලට අනුව පහළ මධ්‍යම ආදායම් ලබන රටක් ලෙස වර්ගීකරණය කොට ඇත.

නවතම වර්ගීකරණයන් පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් ලෝක බැංකුව අවධාරණය කළේ ආදායම් වර්ගීකරණයන් කිරිමේදී පෙර වර්ෂයේ දළ ජාතික ආදායම භාවිතා කරන බවයි.

කොවිඩ් – 19 වසංගතය හේතුවෙන් මෙම වසරේ වර්ගීකරණය සඳහා භාවිතා කරන දළ ජාතික ආදායම කොපමණද යන්න තවමත් ප්‍රකාශයට පත් කර නොමැති බවයි ලෝක බැංකුව වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටින්නේ.

ලෝක බැංකුව විසින් ගෝලීය ආර්ථික ආදායම් තත්ත්වය කාණ්ඩ 04කට වෙනකොට ඇත.

ඒ, අඩු ආදායම්, පහළ-මධ්‍යම, ඉහළ-මධ්‍යම සහ ඉහළ ආදායම් ලබන රටවල් ලෙස මෙහි දී වර්ගීකරණය කිරිමට ලක් කොට තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button