දේශීය පුවත්

රජයේ වෛද්‍ය පීඨ වෙත ඇතුල් කරගන්නා සිසුන් ගණන ඉහළට

රජයේ විශ්වවිද්‍යාලවල වෛද්‍යපීඨ වෙත ඇතුළත් කරගන්නා සිසුන් සංඛ්‍යාව 350කින් ඉහළ නැංවීමට පියවර ගන්නා බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ජී එල් පීරිස් පවසනවා.

අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පැවති සාකච්ඡාවකදියි මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයෙහි සඳහන් ව ඇති පරිදි විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ සුදුසුකම් ලබන සියලූ දෙනාට ම උපාධියක් හෝ උපාධියක් දක්වා යාමට අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙළක් සකස් කිරීමට කටයුතු යෙදීම ක්‍රියාවලියෙහි එක් ප්‍රමුඛ පියවරක් ලෙස මෙම තීරණය ගත් බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේ.

සරසවි ප්‍රවේශ අවස්ථා ලබාදෙන සිසුන් සංඛ්‍යාව පසුගිය වර්ෂවලට වඩා සැලකිය යුතු අන්දමින් ඉහළ නැංවීමට පියවර ගන්නා ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබුණා.

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම සහ වෛද්‍යපීඨ සහිත සියලූ රජයේ විශ්වවිද්‍යාලවල උපකුලපතිවරුන් සහ පීඨාධිපතිවරුන් සමග සිදුකරන ලද සාකච්ඡා වට කිහිපයකින් ද අනතුරුවයි විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපදාන කොමිසම අමාත්‍යවරයාගේ ඉල්ලිමට අනුමැතිය දි ඇත්තේ.

සිසුන් වැඩි පිරිසක් රජයේ විශ්වවිද්‍යාලවල වෛද්‍යපීඨ සඳහා එකවර මෙපමණ සිසුන් සංඛ්‍යාවක් ඇතුළත් කරගැනෙන ප්‍රථම අවස්ථාව ද මෙයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button