ක්‍රීඩා පුවත්

යුපුන් අබේකෝන් දකුණු ආසියාවේ වේගවත්ම කී‍්‍රඩකයා බවට වෙයි

දකුණු ආසියාවේ වේගවත්ම කී‍්‍රඩකයා බවට පත්වීමට ශ‍්‍රී ලංකාවේ යුපුන් අබේකෝන් සමත්වී තිබෙනවා.

ජර්මනියේ පැවැති ජාත්‍යන්තර මළල කී‍්‍රඩා තරගාවලයේ මීටර් 100 පිරිමි ධාවන ඉසව්ව යුපුන් අබේකෝන් ජයගත්තේ තත්පර 10.16 ක දක්ෂතාවක් වාර්තා කරමින්. එය නව ශ‍්‍රී ලංකා වාර්තාවක් ද වනවා.

AV Rase

මීට පෙර දකුණු ආසියාවේ වේගවත්ම කී‍්‍රඩකයා සහ මීටර් 100 ධාවන ඉසව්වේ ශ‍්‍රී ලංකා වාර්තාවට හිමිකම් කීවේ හිමාෂ ඒෂාන්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button