දේශපාලන පුවත්

මාර්ග කිලෝමීටර් ලක්ෂයක් දියුණු කිරීමේදී දුෂණයෙන් තොර විය යුතු බව බැසිල් පෙන්වා දෙයි

මාර්ග කිලෝමීටර් ලක්ෂයක් දියුණු කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ දූෂණ අක්‍රමිකතාවලින් තොර විය යුතු බව ආර්ථික පුනර්ජීවනය හා දරිද්‍රතාවය තුරන් කිරීම සඳහා වන ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකායේ සභාපති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

මෙම වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී ජලසම්පාදන මණ්ඩලය, විදුලිබල මණ්ඩලය වැනි ආයතන සමඟ සම්බන්ධවී කටයුතු කිරීමේ වැදගත්කම ද ඔහු අවධාරණය කලා.

මාර්ග සකස් කිරීමේ ප්‍රමුඛතා ලැයිස්තුවක් එම ආයතනවලට ලබාදීම හරහා විටින් විට මාර්ග කැඩීම වෙනුවට මාර්ග සකස් කරන අවස්ථාවේදීම ජල සැපයුම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම ආදී කටයුතු අවසන් කර ගැනීමේ හැකියාව ඇතැයි මීට අදාළව අරලිය ගහ මන්දිරයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී සඳහන් වී තිඛෙනවා.

මෙම වැඩසටහන යටතේ පළාත් සභාවලට අයත් මාර්ග සියල්ල කාපට් කර යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට නියමිතයි.

එමෙන්ම පළාත් පාලන ආයතනවලට අයත් මාර්ගවලින්, ප්‍රධාන මාර්ග දෙකක් එකතු කරන මාර්ග, ප්‍රධාන නගරවලට සම්බන්ධවන මාර්ග වැනි විශේෂතා සහිත මාර්ග ද මේ යටතේ වැඩි දියුණු කෙරෙනු ඇති.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button