දේශීය පුවත්

පොලිස් මාධ්‍ය හමුව ( සජීවී විකාශය )

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා විසින් පවත්වනු ලබන පොලිස් මාධ්‍ය හමුව මේ වන විට ආරම්භ කර තිබේ.

එහි සජීව දර්ශන පහතින් දැක්වේ.

Source : Adaderana

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button