දේශීය පුවත්
Trending

පාර්ලිමේන්තු කටයුතු සේවා අංශයේ සේවකයෙකුගේ පවුලේ අයෙකුට කොවිඩ්

Family member of Parliament service unit worker detected with COVID

බත්තරමුල්ල පැලවත්තේ පිහිටා ඇති පාර්ලිමේන්තු කටයුතු සේවා අංශයේ සාමාජිකයෙකුගේ පවුලේ අයෙකුට කොවිඩ් ආසාදනය වී ඇති බව කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා පැවැසීය.

ඒ අනුව එම අංශයේ සියලු දෙනා පරීක්ෂාවට ලක්කර ඇති බවත් එම පරිශ්‍රයට කිසිවෙකුටත් ඇතුළුවීමට අවස්ථාව නොමැති බවත් ඔහු පැවැසීය.

AV Rase

පාර්ලිමේන්තු කටයුතු සේවා අංශයෙන් සේවාවක් ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් එහි ගිය තමන්ට විනාඩි 35ක පමණ කාලයක් පිටතට වී සිදුවූ බවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශාන් විජයලාල්ද සිල්වා මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ සිදුකළ අදහස් දැක්වීමට පිළිතුරු දෙමින් ඔහු මේ බව පැවැසී්‍ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button