ගොසිප් පුවත්

නිල්මිණි, සිය විවාහ සංවත්සරය වෙනුවෙන් කළ අපූරු ඡායාරූප එකතුව

හැමෝම හිනස්සන නිල්මිණි කෝට්ටේගොඩ රංගන ශිල්පිණිය සිය විවාහ සංවත්සරය වෙනුවෙන් අපූරු ඡායාරූප එකතුවක් සිදු කර තිබුණා.

එහි ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින්……………

Image may contain: 1 person, standing, outdoor and text

Image may contain: 1 person, standing and outdoor

Image may contain: 1 person, standing and sunglasses

Image may contain: 2 people, people standing and outdoor

Image may contain: 2 people, people standing and outdoor

Image may contain: 2 people, people standing

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button