දේශීය පුවත්

දිවයින පුරා දිනකට අවස්ථා දෙකකදී පැයක කාලයක් විදුලිය කපා හැරේ

අද සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි දිනකට පැයක කාලයක් දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි කෙරේ.

විදුලිබල මණ්ඩලයේ සමාන්‍යාධිකාරි කීර්ති කරුණාරත්න පැවසුවේ, දිවයිනම කලාප 4 කට වෙන්කර අවස්ථා දෙකකදී එම විසන්ධි කිරිම සිදුකෙරෙන බවයි.

ඒ අනුව, කලාප දෙකකට පස්වරු 6 සිට 7 දක්වාත්, අනෙක් කලාප දෙකට පස්වරු 7 සිට 8 දක්වාත් විදුලිය විසන්ධි කෙරෙනු ඇති.

විදුලි බල මණ්ඩලයේ සමාන්‍යාධිකාරිවරයා පැවසුවේ, පද්ධතියේ ජනන සැපයුම යථාතත්ත්වයට පත් කෙරෙන තෙක්, දින හතරක් පමණ යනතෙක් විදුලිය කප්පාදු කිරීමට සිදුවනු ඇති බවයි.

විදුලිය විසන්දි වන අයුරු පහතින්.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button