දේශීය පුවත්

තාවකාලිකව නතර කර තිබූ දුම්රිය වාර 02 ක් නැවත ඇරඹීමට තීරණය කරයි

It has been decided to resume two trains which were temporarily suspended

තාවකාලිකව නතර කර තිබූ දුම්රිය වාර 02 ක් නැවත ආරම්භ කිරීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව කොළඹ කොටුව සිට බදුල්ල බලා පෙරවරු 06.45 ට ධාවනය වූ අංක 1001 දරණ දුම්රිය ලබන 08 වනදා සිට යළි ආරම්භ කෙරෙනු ඇති.

බදුල්ල සිට කොළඹ කොටුව දක්වා පෙරවරු 8 ට ධාවනය වූ අංක 1002 දරණ දුම්රියද ලබන 9 වනදා සිට නැවත දිනපතා ධාවනය ආරම්භ කරන බවයි ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරන්නේ.

මෙම දුම්රියන්හි කලින් ආසන වෙන් කිරීමේ පහසුකමද සලසා ඇති බවයි දුම්රිය නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි වී.එස් පොල්වත්ත මහතා දැනුම් දෙන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button