දේශීය පුවත්

තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 60ක්

මීට සුළු මොහොතකට පෙර තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 60ක් තහවුරු වු බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසති.

ඔවුන් සියලුදෙනාම මිනුවන්ගොඩ ඇඟලුම් කම්හලේ සේවකයින්ගේ ආශ්‍රිතයින් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button