දේශීය පුවත්

ඩයමන්ඩ් නැවෙන් මෙතෙක් වන්දි මුදල් ලැබී නෑ – නිදහස් කරන්නත් අවසර නොදෙන්න තීරණය කරයි

Diamond ship has not yet received compensation - decides not to allow release

නැගෙනහිර මුහුදේදී ගිනි ගැනීමට ලක්වූ එම් ටී නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාව මුදා හැරීමට අවසර දෙනුයේ අදාළ පාර්ශව අතර එකගතා අවසන්වීමෙන් පසුව බව සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය පවසනවා.

එහි සභාපතිනී දර්ශනී ලහඳපුර මහත්මිය සඳහන් කලේ 2008 අංක 35 දරණ සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ පණත යටතේ අධිකාරිය වෙත ඊට ප්‍රතිපාදන පවතින බවයි.

නෞකාවෙන් සිදුවූ ඉන්ධන කාන්දුව හරහා සිදුවූ පරිසර හානිය වෙනුවෙන් වන්දි සහ හානි පූර්ණ කටයුතු තවදුරටත් සිදුවන බවද දර්ශනී ලහඳපුර මහත්මිය විසින් නාවික හමුදාව වෙත යොමුකල ලිපියක සඳහන්.

මේ අතර නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාව හේතුවෙන් ඇති වූ සමුද්‍ර දූෂණය පිළිබඳ හිමිකම් ඉල්ලීමට අදාළ සාකච්ඡා තවමත් සිදුකර නොමැති බව නීතිපතිවරයා විසින් සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය වෙත දැනුම් දී තිබෙනවා.

නීතිපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිළධාරීනී රජයේ අධි නීතීඥ නිශාරා ජයරත්න මෙනෙවිය සඳහන් කලේ අනෙකුත් ගෙවීම් ද මෙතෙක් සිදුකර නොමැති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button