දේශීය පුවත්

ජාතික සහ බෞද්ධ කොඩි නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමට පියවර

Steps to increase the production of national and Buddhist flags

රට තුල ජාතික සහ බෞද්ධ කොඩි නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමට පියවර ගන්නැයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා නිළධාරීන්ට උපදෙස් දී තිබෙනවා.

දංකොටුව, කඳාන, සහ වත්තල කර්මාන්තපුර නිරීක්ෂණය කළ අවස්ථාවේදියි ජනාධිපතිවරයා මෙම උපදෙස් දුන්නේ ඉල්ලූමට අවශ්‍ය නිෂ්පාදන දේශීයව සැපයීමට පියවර ගන්නා ලෙස ද දැනුම් දුන් ජනාධිපතිවරයා ලබන වසරේ සිට පාසල් හා ආරක්ෂක හමුදා නිල ඇඳුම් සඳහා අවශ්‍ය රෙදි සැපයීමේ වගකීමෙන් වැඩි ප්‍රතිශතය දේශීය නිෂ්පාදකයන්ට පැවරීමට ඇති හැකියාව සම්බන්ධයෙන්ද මෙහිදි විමසා බැලුවා.

මහා හා සුළු පරිමාණ මහා සහ සුළු පරිමාණ දේශීය නිෂ්පාදකයන් ඉහළ ප්‍රමිතියකින් සහ ගුණාත්මක අගයෙන් වැඩි රෙදි නිෂ්පාදනය වහාම ආරම්භ කළ යුතු බවයි ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කලේ.

රෙදි නිෂ්පාදනය කඩිනමින් යළි ඇරඹීමටදංකොටුව, කඳාන, සහ වත්තල කර්මාන්තපුර ආයතන කළමනාකාරිත්වය දිරි ගැන්වූ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ස්වයං රැකියාවක් ලෙස රෙදි නිෂ්පාදනයේ නිරත පිරිසට ද පාසල් රෙදි සැපයුමට අවස්ථාව සැලසීම ගැන සොයා බලන්නැයි දන්වා සිටියා.

දේශීය රෙදි නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමෙන් ආනයන පිරිවැය 68%කින් ඉතිරිකර ගත හැකි බවට ජනාධිපතිවරයා සදහන් කළ බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පැවසුවේ.

දේශීය රෙදි මිලට ගැනීමෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට වාර්ෂිකව රුපියල් මිලියන 80කට අධික මුදලක් ඉතිරිකරගත හැකි බව ද රාජපක්ෂ මහතා මෙහිදි පෙන්වා දුන්නා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button