දේශපාලන පුවත්

ජාතික ලැයිස්තුවේ ප්‍රශ්ණයටත් රනිල් හරිම ගැටේ ගසයි

තවමත් නම් කොට නොමැති එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රී ධූරය සඳහා එම පක්ෂයේ නීති ලේකම් නිශ්ශංක නානායක්කාර මහතා පත් කිරීමට පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා තීරණය කොට තිබේ.

නානායක්කාර මහතා මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස දිවුරුම් දී 06 මසක පමණ කාලයකින් පසු ඔහුව එම ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට සලස්වා එම පුරප්පාඩුවට පිරවීමට වික්‍රමසිංහ මහතා පාර්ලිමේන්තුවට යෑමේ සැලැස්මක් තිබෙන බවට වාර්තා වේ.

එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධූරය නම් කිරීම සඳහා කල් ඉල්ලීමට වික්‍රමසිංහ මහතා මැතිවරණ කොමිසමට ලිපියක් ද යවා තිබෙන බවට ප්‍රකාශ වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button