ගොසිප් පුවත්

ගව ඝාතනය තහනම් යෝජනාව කැබිනට්ටුවට – ගව මස් පරිභෝජනය කරන ජනතාවට ආනයනය කෙරේ

Cattle Slaughter Prohibition Motion to the Cabinet - Beef is imported to the people who consume it

ගව ඝාතනය තහනම් කිරිම සඳහා වන කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් මෙම කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කොට තිබෙනවා.

මෙම ගව ඝාතන තහනම සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුව තුලදී බලාත්මක කිරිමට නියමිත පනත් දෙකක් ඇති බවත් එය ඉටු කිරිමෙන් අනතුරුව මෙම නීතිය බලාත්මක කෙරෙන බවත් කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින් අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා සඳහන් කලා.

එමෙන්ම ගව මස් පරිභෝජනය කරන ජනතාව වෙනුවෙන් අවශ්‍ය මාංශ ආනයනය කිරීම සහ සහන මිළකට ලබාදීම සඳහා නොපමාව අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවයි අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාවේ දැක්වෙන්නේ.

එමෙන්ම කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා ඵලදායී අන්දමින් යොදා ගත නොහැකි වයස්ගත තත්වයන්ට පත්වන ගවයන් සම්බන්ධයෙන් යෝග්‍ය වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීමටද නියමිතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button