දේශීය පුවත්

ගංජා නීතිගත කරන්න ඕනේ නැහැ – අගමැති

No need to legalize cannabis - PM

ගංජා නීතිගත කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ පවසනවා.

මේ වනවිට පැවැත්වෙන පාර්ලිමේන්තුවේදී මන්ත්‍රී බුද්ධික පතිරණ විමසු ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසුවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button