දේශීය පුවත්

කොවිඩ් ආසාදිතයින් 49ක්

කොවිඩ් -19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති තවත් රෝගීන් 49ක් අලුතින් හඳුනාගෙන තිබේ.

AV Rase

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button