දේශීය පුවත්

කොරෝනා රෝගින් සහ ආශ්‍රිතයින් හදුනාගන්නා මෘදුකාංගයක් අපේ වෛද්‍යවරයෙක් හදයි

කොවිඩ් 19 අසාදනය වු රෝගින් සහ එම රෝගියාගේ ආශ්‍රිතයින් පසසුවෙන්ම හදුනාගැනිම සදහා මෘදුකාංගයක් නිර්මාණය කිරිමට දික්ඔය මුලික රෝහලේ රුධිර බැංකුවේ වෛද්‍යය ලහිරු ප්‍රබෝධ මහතා සහ ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ කලමණාකාර පිඨයේ තොරතුරු තාක්ෂණ අංශයේ අවසාන වසරේ අධ්‍යාපනය ලබන ලහිරු සම්පත් ශිෂ්‍යයා සමත් වි ඇත.

හැටන් නගරයේදි මාධ්‍යය සාකච්ඡාවක් පවත්වමින් එම මෘදුකාංගය නිර්මාණය කල දික්ඔය මුලික රෝහලේ රුධිර බැංකුවේ වෛද්‍යය ලහිරු ප්‍රබෝධ මහතා කියා සිටියේ ස්මාර්ට් දුරකථනයකට අදාල මෘදුකාංගය ඇතුලත් කර කොවිඩ් 19 වෛසරය අසාදනය වු සහ ඔහුන්ගේ ආශ්‍රිතයින් පහසුවෙන්ම හදුනා ගැනිමට මේ තුලින් අවස්තාවක් ලැබෙන බවයි.

සිංහල , දමිල , ඉංග්‍රිසි ත්‍රිත්ව භාෂාවෙන්ම එම මෘදුකාංගය හරහා කොවිඩ් 19 වෛසරය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ඕනැම අයෙකුට භාවිතා කල හැකි බවයි වෛද්‍යය ලහිරු ප්‍රබෝධ මහතා කියා සිටින්නේ.

කොවිඩ් 19 වෛසරය අසාදනය වු රෝගින්ගේ සහ ආශ්‍රිතයන්ගේ දත්ත එකතු කිරිම සදහා දැනට භාවිතා කරන ක්‍රමවේදය අවධානම් බවත් , තමන් සහ ලහිරු සම්පත් ශිෂ්‍යා එක් වි නිර්මාණය කල මෘදුකාංගය තුල එම අවධානම නොමැති බවයි.

නිර්මණය කල නව මෘදුකාංගය රජයේ වෛද්‍යය නිලධාරින්ගේ සංගමයට ඉදිරිපත් කල බවත් , එම සංගමයෙන් මෘදුකාංගයට හොද ප්‍රතිචාර ලැබුණු බවත් ,එම මෘදුකාංගය කොවිඩ් 19 වෛසරය සම්බන්ධයෙන් භාවිතා කිරිමට රජයේ නොමිලේ ලබාදිමට කටයුතු කල හැකි බවයි එම මෘදුකාංගය නිර්මාණය කිරිමට තාක්ෂණ අංශයෙන් සහයෝගය දැක් වු ලහිරු සම්පත් ශිෂ්‍යා කියා සිටින්නේ.

එම මෘදුකාංගයේ ක්‍රියාකාරිත්වය සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යයට නිරාවරණය කිරිමට නොහැකි වි ඇත්තේ බුද්ධි මංකොල්ලය නිසා බවයි එම මෘදුකාංගය නිර්මාණය කල දික්ඔය මුලික රෝහලේ වෛද්‍යය ලහිරු ප්‍රබෝධ මහතා කියා සිටියේ.

– හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button