අරුම පුදුම

කොරෝනාව සම්පූර්ණයෙන් පැරදු රටවල් 11 මෙන්න

ලොව පුරා ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින කොරෝනා වසංගතය ලෝකයේ බලවත් රටවලට එල්ල කරලා තියෙන්නේ ප්‍රභල අභියෝගයක්. ඇමෙරිකාව, එංගලන්තය,ඉතාලිය,ප්‍රංශය වැනි රටවල් කොරෝනා නිසා දැඩිව පසුතැවෙද්දි සම්පූර්ණයෙන් කොරෝනා පැරදූ රටවල් ගණන ඊයේ දිනය වන විට 11 දක්වා ඉහල ගියා. ඒම රටවල් 11 පහත පරිදියි.

රටවාර්තා වූ රෝගින්මරණ
Saint Pierre Miquelon010
Anguilla030
Western Sahara060
St. Barth060
Caribbean Netherlands060
Papua New Guinea080
Greenland110
Falkland Islands130
Saint Lucia180
New Caledonia180
Faeroe Islands1870

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button