දේශීය පුවත්

කොටිකාවත්තේ ගරාජයක තිබී හෙරෝයින් කිලෝ 10ක් සී සී ඩි භාරයට

කොටිකාවත්ත ප‍්‍රදේශයේ ගරාජයක් තුළ තිබී හෙරෝයින් කිලෝ 10ක් කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාශයේ නිලධාරීන් විසින් සොයා ගෙන තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button