දේශීය පුවත්

කොටිකාවත්තේ ගරාජයක තිබී හෙරෝයින් කිලෝ 10ක් සී සී ඩි භාරයට

කොටිකාවත්ත ප‍්‍රදේශයේ ගරාජයක් තුළ තිබී හෙරෝයින් කිලෝ 10ක් කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාශයේ නිලධාරීන් විසින් සොයා ගෙන තිබෙනවා.

AV Rase

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button