ගොසිප් පුවත්

අද දෙවැනි දිනටත් ආසාදිතයින් 2,573 ඉක්මවයි

covid 19 daily update

අද (10)  දිනයේදී හමුවී ඇති මුළු කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 2,573කි.

  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button