දේශීය පුවත්

අඩු වයසින් වන මුස්ලිම් විවාහ නවත්වන බව අධිකරණ ඇමති කියයි

අඩු වයසින් වන මුස්ලිම් විවාහ නැවැත්විය යුතු බව අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්‍රි පවසා තිබේ.

ඒ ඊයේ දිනයේදී මහනුවරට ගොස් මල්වතු අස්ගිරි මහ නාහිමිවරුන් හමුවූ අවස්ථාවේ දීයි.

ඊට අවධානය යොමුවෙලා ඇති බවත් එය අභියෝගාත්මක නමුත් රට වෙනුවෙන් කළ යුතු බවත් ඔහු මෙහිදී කියා සිටියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button