දේශීය පුවත්

අඩු ආදායම් ලාභීන් වෙනුවෙන් අද ලැබෙන රස්සා ගන්න කිසිම අල්ලසක් දෙන්න එපා

දිළිඳුකම පිටු දකිමින් අඩු ආදායම්ලාභීන්ට රැකියා ලබාදී‍මේ රජයේ වැඩසටහන යටතේ රැකියා ලබා ගැනීම සඳහා කිසිදු පුද්ගලයකුට අල්ලස් ලබා දීමෙන් වළකින ලෙස ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය දැනුම් දෙයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසන්නේ රැකියාලාභීන් යම් තැනැත්තකුට මුදලක් හෝ කිසියම් ආකාරයක අල්ලසක් ලබාදීම රැකියා අවස්ථාව ප්‍රතික්ෂේප වීමට හේතුවක් බවයි.

අඩු ආදායම්ලාභී දිළිඳු පවුල් ලක්ෂයකට රැකියා ප්‍රදානය කිරීමේ වැඩසටහන අද (02) ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

රජය විසින් පිහිටුවා ඇති බහුකාර්ය සංවර්ධන කාර්ය සාධක බළකාය මගින් අඩුආදායම් ලාභී සහ නිපුණතාවක් රහිත ජනකොටස් ආර්ථිකමය වශයෙන් ශක්තිමත් කිරීම මෙම වැඩසටහනේ අරමුණයි.

කිසිදු අධ්‍යාපනයක් නොලද හෝ අපොස සාමාන්‍ය පෙළට අඩු අධ්‍යාපන මට්ටමක සිටින නුපුහුණු ශ්‍රමිකයන්ට ප්‍රමුඛතාව ලබාදෙමින්, එක් පවුලකින් එක් ඉල්ලුම්කරුවකු පමණක් සලකා බලමින් දීපව්‍යාප්තව ක්‍රියාත්මක කරන මෙම වැඩසටහන යටතේ තෝරා ගන්නා පුද්ගලයන්ට මාස 06ක කාලයකදී මසකට රුපියල් 22,500ක දීමනාවක් මත විවිධ ක්ෂේත්‍ර යටතේ පුුහුණව ලබාදීමටත් අනතුරුව රජයේ ස්ථිර තනතුරකට පත් කිරීමටත් නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button