දේශපාලන පුවත්

අගමැති ගෙන්ද පැසසුම් හිමිවූ ඉමිතියාස් ගේ කතාව (VIDEO)

20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් ඊයේ ආරම්භ වූ පාර්ලිමේන්තු විවාදයේදී සමගී ජනබල වේගය පක්ෂය නියෝජනය කරමින් එම පක්ෂයේ මන්ත්‍රී ඉමිතියාස් බාකීර් මාර්ක්ර් සිදුකළ කතවට අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ගේද පැසසුම් හිමිවුවා.

මේ එහි සම්පුර්ණ වීඩියෝවයි,

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button